AKTUALNOŚCI

 

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Waldemarem Kostrzębskim 
10.07.2015 r.  


Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach zaprasza na spotkanie literackie z Waldemarem Kostrzębskim, autorem 5 tomików poetyckich oraz współautorem wielu publikacji zbiorowych, jak antologie poetyckie, almanachy pokonkursowe oraz wydawnictwa okolicznościowe.

Waldemar Kostrzębski - autor wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursach poetyckich, organizowanych w Polsce - mieszka od 26 lat w Niemczech, gdzie tworzy i publikuje swoje prace, zarówno w języku polskim jak niemieckim, ale najpiękniejsze wiersze miłosne i erotyki - jak sam mówi - powstają tylko w języku ojczystym.

Wraz z żoną Haliną Kostrzębską organizuje od wielu lat wieczory literackie i poetycko-muzyczne dla niemieckiej Polonii, na których dzieli się z Polakami zamieszkałymi w Niemczech nie tylko swoją poetycką twórczością, ale także twórczością innych polonijnych artystów, w tym literatów, malarzy i muzyków.

Prezentacja polskiej współczesnej poezji jest jego osobistym wkładem w popularyzacji Polski i polskiej kultury w Niemczech oraz w umacnianiu polskości i polskiego języka wśród niemieckiej i europejskiej Polonii.

Waldemar Kostrzębski prowadzi także blog autorski http://waldemar-kostrzebski.blogspot.de, w którym prezentuje multimedialnie swoją poetycką twórczość oraz swoje działania na niwie kultury na rzecz integracji środowisk polonijnych w Niemczech i szerzej w Europie.

 

 

  •   strona główna  •  do góry  •