ŻYWA BIBLIOTEKA

 

 

Idea żywej biblioteki


 

 

Żywa Biblioteka jest sposobem budowania więzi między ludźmi i wzmacniania zaufania. Jest narzędziem podnoszenia świadomości, zwiększania empatii i akceptacji, a także sposobem na włączanie tych, którzy są stawiani poza nawias. Żywa Biblioteka poprzez nawiązanie autentycznej relacji z drugim człowiekiem daje odwagę, by przeciwstawiać się uprzedzeniom, stygmatyzacji i dyskryminacji, również po wyjściu z Żywej Biblioteki.

Działa ona tak, jak zwykła biblioteka. Czytelnik może przyjść w dniu, kiedy wydarzenie jest organizowane i wybrać interesującą go pozycję z katalogu, a następnie wypożyczyć ją na określony czas. Jednak w tej bibliotece książkami są prawdziwi ludzie, autentyczni reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, które spotykają się z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik wypożyczając Żywą Książkę, wchodzi z nią w dialog. Dzięki takiej interakcji obie strony mają możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń z rzeczywistością i przekonać się osobiście, jak jest naprawdę.

Żywa Biblioteka skierowana jest do wszystkich osób, które chcą skonfrontować swoje wyobrażenia na temat grup, co do których istnieją stereotypy i uprzedzenia, zachodzi dyskryminacja i wykluczenie. Żywa Biblioteka odbywa się na zasadach dobrowolności uczestnictwa. To czytelnik, a nie organizator Żywej Biblioteki decyduje o tym, którą Żywą Książkę wypożyczy.

Źródło: http://zywabibliotekapolska.pl 

 

 

  •   strona główna  •  do góry  •